زمان ثبت : دوشنبه 21 اسفند‌ماه سال 1391 در ساعت 10:53 ب.ظ ~ چاپ مطلب
نویسنده : حسین

عنوان :


می ترسم از دهان هایی که

روایت های ِ عاشقانه شان

شبیه رویاهای ِ من باشند.

می ترسم مخاطب ِ شان تو باشی.

می ترسم از مردهایی که

چای را با تو می خواهند،

خیابان را با تو می خواهند                     

می ترسم دکمه های ِ پیراهن ِ تو را...

می ترسم شال ِ موهای ِ تو را...

حالا تو عین ِ خیالت هم نیست!

نشسته ای گوشه ی ِ پنجره

و موهایت را با حوصله صاف می کنی،

نمی دانی حال ِ شهر

حال ِ من

حال ِ مردها

پریشان می شود.